Fäbodliv

Naturvårdsverkets motivering till utmärkelsen "NATURA 2000":

Myhrbodarna är en mycket vacker och välbevarad fäbodvall som ligger högt belägen med otrolig utsikt över fjäll och skogar. Den genuina gårdsmiljön har gjort att Myhrbodarna sedan några år tillbaka är ett byggnadsminne. Detta innebär att byggnaderna ska bevaras, markerna hållas öppna och omgärdas av trägärdesgårdar. Både slåttermarkerna och utmarksbetet är artrika och starkt präglade av långvarig slåtter- eller beteshävd. Inägorna omges av en trägärdesgård. Här finns en ängslada för förvaring av höet. Övriga byggnader på inägan är bl a bustugan och fjös för både kor och getter. Utmarksbetet består av fjällbjörkskog med högörtsvegetation. Gårdens får och småkalvar hålls på avgränsade delar av inägan medan getter och kor går på utmarksbete.

Är du intresserad av arbete?

På fäbodarna finns möjlighet till tillfälliga anställningar som t ex skogsarbete eller servering. Hör av dig till oss så får du veta mer!

Föbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv Fäbodliv